среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki plastikowe na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane ploty z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий